HET Zelfonderzoek

Een intensief en verhelderend pad in een serie van 4 gefocuste dialogen, gebaseerd op de ZKM-methode van Hermans.
Achtereenvolgens ontstaan als vanzelf:

een helder beeld van je huidige werkelijkheid en beleving, waarin
     middels een systematische ordeningstechniek de onderliggende
     thema's en patronen glashelder naar voren komen.
helderheid over en ruimte voor visie, kracht en verlangen
inzicht in hoe de visie tot werkelijkheid te maken met volledig
     respect voor schaduwzijden en belemmeringen.

HET zelfonderzoek vormt een uitstekende basis voor keuzes, vervolgstappen, hervinden van koers en evenwicht, of persoonlijke effectiviteit en zelfinzicht.

HET zelfonderzoek kan gedaan worden individueel of als team en in diverse vormen.

3 basisvarianten zijn:

a. vier individuele sessies van 3-4 uur, met intervallen van ± 3 weken.

b. drie 24-uurs-sessies, inclusief overnachting, waarbij het zelfonderzoek wordt uitgebreid met
    aanvullende activiteiten, ter verdieping en fysieke ontspanning. Door het tijdsframe wordt de
    reflectieve stilte en afstand versterkt.

c. de ZoZ, ofwel ''ZelfOnderzoekZabbatical'. Een buitengewoon intensieve en toch ontspannen
    persoonlijke sabbatical, van 1 week, met als rode draad het zelfonderzoek. We werken
    individueel, één-op-één. Het intense zelfonderzoekswerk wordt afgewisseld met meditatie,
    schrijven en lezen, wandelen in de natuur, mijmeren en reflectietijd. Geen contact met de
    buitenwereld, maar vooral weldadige rust en stilte, waarin je je eigen gang kunt gaan.
    Lees meer.

Voor data, prijzen en opgave, zie de Agenda.
Voor nadere informatie: E-mail: hetcoco@hetcoco.nl